Kysymys- ja vastausopas pelaamisesta Irlannissa

Tämä Q&A-opas tarjoaa korkean tason yleiskatsauksen rahapelien sääntelyn oikeudellisesta kehyksestä; sääntelyvirastoista; rahapelituotteista; lisensoinnista; verkkopelaamisesta; B2B-toiminnasta; sääntelystä ja lisensoinnista; sääntelystä ja pelaamisesta; mobiilipelaamisesta ja vuorovaikutteisuudesta; sosiaalisesta pelaamisesta; lohkoketjuteknologiasta; rahapeliveloista.

Irlannilla on pitkä historia rahapelien sääntelyssä kaikissa muodoissaan. Irlannilla on pitkä historia hevosurheilussa ja rikas kulttuuriperintö. Vuosisadan 18. vuosisadasta lähtienLuvulla on säädelty vedonlyöntiä ja vedonvälittäjiä erilaisilla säädöksillä ja yleisillä laeilla. Ennen vuotta 2007 tuomioistuimet olivat päättäneet, että vedonlyöntisopimuksia ei voitu panna täytäntöön.

Vaikka Irlannissa ei ole perinteistä kasinoteollisuutta, se kehittyi 2000-luvulla yksityisten jäsenklubien myötä, jotka tarjoavat rajoitettuja pelimahdollisuuksia.

Arpajaiset ovat olleet osa Irlannin historiaa 1900-luvun alusta lähtien (erityisesti Irlannin sairaaloiden arpajaiset). Tarjolla on valtion sääntelemä palkintobondijärjestelmä sekä kansallinen arpajaiset, joita valtio sääntelee. Tämä perustettiin vuonna 1987. Vuonna 2014 myönnettiin kansallinen arpajaislupa 20 vuodeksi.

The: Sääntelee rahapelejä Irlannissa

  • Vuodesta 1931 vuoteen 2015 vedonlyöntilait
  • Totalisator Act 1929 (sellaisena kuin se on muutettuna).
  • Gaming and Lotteries Act 1956 – 2019.
  • National Lottery Act 2013.
  • Finance Act 1975 (sellaisena kuin se on muutettuna).
  • Finance Act 1992 (sellaisena kuin se on muutettuna).

Panokset

Vedonlyöntiä säännellään vuoden 1931 vedonlyöntilailla (sellaisena kuin se on muutettuna). Se luotiin vedonlyöntialan sääntelemiseksi ja vuoden 1853 vedonlyöntilaissa olleiden vedonlyöntikieltojen poistamiseksi. Vedonlyöntilaki kumottiin vuoden 1926 vedonlyöntilailla.

Vuoden 2015 vedonlyöntiä koskeva muutoslaki (Betting Amendment Act 2015) oli merkittävin muutos vedonlyöntilakiin. Sillä säänneltiin ensimmäistä kertaa online-vedonvälittäjiä (myös etäyhteydellä toimivia) ja välittäjiä. Vedonlyöntilaki sääntelee kaikkia online-vedonvälittäjiä ja välittäjiä, jotka hyväksyvät vetoja irlantilaisilta asiakkailta.

Vuoden 1929 Totalisator Act, sellaisena kuin se on muutettuna, sääntelee Totea (osamalli). Siitä lähtien Irish Tote on toiminut käytännössä valtion monopoliasemassa.

Rahapelit ja arpajaiset

National Lotteryn lisäksi rahapelit ja arpajaiset kuuluvat vuoden 1956 rahapeli- ja arpajaislain (Gaming and Lotteries Act 1956) piiriin. Gaming and Lotteries Actiin tehtiin äskettäin merkittäviä muutoksia Gaming and Lotteries (Modification) Act 2019 -lailla (2019 Act), joka tuli voimaan 1. joulukuuta 2020. Näillä muutoksilla parannetaan merkittävästi vanhaa (suhteellisen arkaaista) lainsäädäntöä. Niitä on kuitenkin yleisesti kuvattu väliaikaiseksi uudistusvaiheeksi, joka mahdollistaa rahapelilainsäädännön kattavamman uudistamisen.

Vuoden 2019 lailla luotiin yhtenäinen rahapelilupajärjestelmä. Rahapelit ovat laittomia, jos niillä ei ole pelilisenssiä tai -lupaa (ks. kysymys 5, Saatavilla olevat lisenssit).

Vuoden 2019 lailla luotiin myös johdonmukainen lisenssi- ja lupajärjestelmä arpajaisille (ks. kysymys 5, Saatavilla olevat lisenssit).

Yksityiset arpajaiset vapautettiin laista rajoitetuissa olosuhteissa. Vuoden 2019 lailla tämä poikkeus poistettiin. Nämä arpajaiset voivat nyt edetä vain lisenssin tai luvan perusteella. Uusia poikkeuksia on otettu käyttöön tavaramerkkejä ja markkinointitoimistoja varten, jotka järjestävät arvontoja osana markkinointikampanjoita, sekä pieniä arpajaisia hyväntekeväisyys- tai hyväntekeväisyystarkoituksiin. Näille arpajaisille ei tarvitse myöntää toimilupaa tai lupaa, jos ne täyttävät tietyt ehdot.

Vaikka rahapelejä ja arpajaisia koskevaa lakia voidaan teknisesti soveltaa tietyiltä osin online-rahapeleihin ja -arpajaisiin, sitä ei ole suunniteltu verkkopelejä ja -arpajaisia silmällä pitäen. Lainsäädännön muutoksilla verotetaan ja säännellään online-rahapelejä täysimääräisesti (ks. kysymys 18).

Irish National Lottery on jättimäinen ja tuottavin arpajaiset. Sitä on perinteisesti hallinnoinut Irlannin postin tytäryhtiö (An Post). Irlannin hallitus järjesti vuonna 2013 tarjouskilpailun saadakseen 20-vuotisen lisenssin National Lotteryn pyörittämiseen. Premier Lotteries Limited voitti tarjouskilpailun. Se oli An Post -konsortio, jota johti Camelot, Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen lottooperaattori. Helmikuussa 2014 lisenssi allekirjoitettiin.

Tämän jälkeen hallitus hyväksyi National Lottery Act 2013 -lain. Sillä kumottiin ja korvattiin kaikki vuoden 1996 National Lottery Actin ehdot. Vuonna 2013 hyväksyttyyn National Lottery Act 2013 -lakiin sisältyi myös National Lottery Regulator of National Lottery -viranomaisen perustaminen. Tämän viraston tehtävänä on varmistaa, että National Lottery toimii korkeimpia säädyllisyysvaatimuksia noudattaen, jotta voidaan suojella osallistujien etuja ja taata National Lotteryn pitkän aikavälin kestävyys. Irlannin lainsäädännössä erotetaan toisistaan pelaaminen ja vedonlyönti

Vedonlyöntilain (The Betting Act) 1 §:ssä todetaan, että “vedolla” tarkoitetaan panostusta. Tämän määritelmän soveltamisala on määritelty suhteellisen suppeassa oikeuskäytännössä. On tärkeää ymmärtää, että myös samankaltaiset sanat on sisällytettävä tähän määritelmään.

“Vedonvälittäjän” määritelmä on merkityksellisempi. Se määritellään henkilöksi, joka liiketoiminnan aikana ottaa vastaan vetoja, asettaa kertoimia ja maksaa voitettuja vetoja (vedonlyöntilain 1 §).

Pelaaminen on minkä tahansa pelin pelaamista riippumatta siitä, onko se taitavaa, sattumanvaraista tai osittain taitavaa tai osittain sattumanvaraista.

Panoksella voidaan tarkoittaa mitä tahansa maksua, joka vaaditaan peliin osallistumiseksi. Siihen ei kuitenkaan lueta maksuja, jotka suoritetaan ainoastaan pelien pelaamiseen tarvittavien tilojen tarjoamisesta (rahapeli- ja arpajaislain 2 §).

Raha- ja arpajaislaissa “arpajaisiksi” määritellään kaikki rahasta tai arvosta käytävät kilpailut, joihin liittyy arvauksia tai arvioita tulevista tapahtumista tai menneistä tapahtumista. Näiden tapahtumien tuloksia ei vielä tiedetä tai todeta.

Irlannin korkein oikeus on todennut, että ilman “arpajaisen” tarkempaa määritelmää arpajainen voi olla kyseessä järjestelyssä, jossa palkintoja jaetaan sattumanvaraisesti ja jossa ei ole taitoa ja jossa osallistuja maksaa jonkin verran tai saa vastikkeen.

Online-rahapelit

Tällä hetkellä Irlannin pelilaissa ei käsitellä verkkopelejä tai arpajaisia. (Ks. kysymys 18).

Vedonlyöntilakiin tehdyissä kaksituhattaviisitoista muutoksessa käsiteltiin online-vedonlyöntiä ja säädettiin online-vedonlyönnin välityspalveluista. Laissa määritellään “etänä” välitys- ja vedonlyöntipalvelujen tarjoamiseksi sähköisten välineiden avulla. Tähän sisältyvät internet, puhelin ja lennätin (langaton tai ei).

Lisätietoja siitä, kuka on etävedonvälittäjä tai etävedonlyönnin välittäjä ja miten toimilupaa haetaan, on kysymyksessä 7.

Rahapelit maalla

Rahapeli- ja arpajaislaissa ei tehdä eroa verkkopelaamisen ja maalla tapahtuvan pelaamisen välillä. Uutta toimilupa- ja lupajärjestelmää sovelletaan kuitenkin vain maalla tapahtuvaan pelitoimintaan. Vedonlyöntilaki sääntelee irlantilaisten vedonvälittäjien toimintaa ja toimintaa.